Sağlık Bilimleri Enstitüsü - Hemşirelik Doktora Programı - Doktora

Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme

Kuruluş

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Hemşirelikte Doktora programı 2010-2011 eğitim- öğretim yılı güz döneminde açılmıştır. Florence Nightingale Hastanesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından hazırlanan ve geliştirilen doktora programı yürütülmektedir. Hemşirelik bilimi ve sanatı, kuram kavramları ve felsefesi ile ilgili genel ortak zorunlu ve seçmeli derslerin yanında , araştırma, danışmanlık, kanıt temelli uygulamalar ile birlikte hemşirelik branşlarına özgü ,hemşirelik esasları,iç hastalıkları ve cerrahi, kadın doğum ve çocuk sağlığı, halk sağlığı, psikiyatri hemşireliği ve hemşirelikte yönetim konularında derinlemesine bilgi ve beceri kazandırılmasına yönelik seçmeli dersler verilmekte, doktora tezi yapılmaktadır.

Kazanılan Derece

Hemşirelikte Doktora

Derecenin Düzeyi

Lisans Dereceli Doktora

Kabul ve Kayıt Koşulları

Doktora Programına başvuracak adayların Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavın bu puanın eşdeğeri bir puan almaları, ÖSYM tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavından (ALES) sayısal puan türünden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Hemşirelik Doktora Programına başvurabilmek için Hemşirelik, Ebelik, Sağlık Memurluğu Programlarında Lisans eğitimi alarak, Hemşirelik veya herhangi bir programda Yüksek Lisans yapmış olmak şartı aranmaktadır.

Önceki Öğrenmenin (formal, in-formal, non-formal) Tanınması Hakkında Kurallar

Tezli Yüksek Lisans ve Lisans derecesiyle Doktora Programlarına başvuracak adayların 4 yıllık lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir. Yüksek Lisans sonrası Doktora programlarına başvuracak adayların ise Yüksek Lisans programlarından mezun olmaları gerekmektedir.

Yeterlilik Koşulları ve Kuralları

Öğrencinin programdaki zorunlu ve seçmeli tüm derslerini başarmış olması ve enstitü tarafından belirtilen kredilerini doldurmuş olması gerekmektedir

Program Profili

Bilim ve hemşirelik felsefesi doğrultusunda, özelleşmiş hemşirelik alanlarına özgü derinlemesine bilgi ve beceri geliştirerek,sağlığın tanılanması,bakımın planlanması ve geliştirilmesi, bilimsel araştırma ve projelerde araştırmacı/danışman rollerinde görev alma, girişimci, lider ve yönetim görevlerinde tepe noktalarda sorumluluk alabilme nitelikleri geliştirilir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)

Kamu ve özel tüm sağlık kurumlarında yönetim,denetim, danışmanlık hizmetlerinde, kalite geliştirme çalışmalarında, eğitim planlanması ve bilimsel organizsyonların düzenlenmesinde aktif görev alabilir,üst düzey yönetici olarak çalışabilir,akademik kariyerine devam ederek öğretim üyesi olarak çalışabilir.Mesleki sivil toplum kuruluşları ve sağlık politikalarının oluşturulmasında, geniş kapsamlı toplumsal sağlık projelerinde aktif rol alabilirler.

Üst Derece Programlarına Geçiş

Array

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadırlar. Öğrencilerin katılımı ilgili öğretim elemanı tarafından takip edilir. Ara sınav tarihleri dönemin ilk ayında Bölüm tarafından ilan edilir. Dönem notları final sınavı, ara sınav yüzde elli yüzde elli oranında ilave edilerek belirlenir. Dönem başında, değerlendirme üzerinde etkili olacak eğitim faaliyetlerinin katkısı ve türü; ödevler, türü ve bu tür raporlar, quizler, seminer sunumları ve bireysel sözlü tartışma, laboratuar çalışmaları ve performans değerlendirmesi gibi öğretim üyesi tarafından ilan edilir. Her dönem sonunda, öğrencilerin başarı durumları not ortalamaları ve genel not ortalaması hesaplanır. Öğrencilerin katılamadıkları sınavlar için gerçek ve geçerli bir nedeni var olduğu Fakülte/Yüksekokul Yönetim Kurulu tarafından kabul edilirse katılamadığı sınav için bir mazeret sınavı verilir

Mezuniyet Koşulları

Mezuniyet koşulları “Yeterlilik Koşulları ve Kuralları” bölümünde açıklandığı gibidir.

Çalışma Şekli (Tam Zamanlı, e-öğrenme )

Tam Zamanlı

Adres ve İletişim Bilgileri (Program Başkanı, AKTS/DS Koordinatörü)Bölüm Olanakları

Bilgisayar, internet erişimi, Elsevier Science, WOS (Web of Science) , Thomson Reuters ,Lippincott Williams and Wilkins (LWW), XPharm ,MD Consult Klinik Bilgi Sistemi,Ebrary Academic Complete E-Kitap veritabanı,UpToDate,Mosby’s Nursing Skills v.b. bilimsel veri tabanlarına erişim, özel ve kamu hastanelerinde uygulama yapma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca yükseklisans öğrencileri bölüm öğretim üyeleri ile birlikte araştırma, proje yürütebilir ve ilgi alanları doğrultusunda bilimsel toplantı, seminer ve kongrelere katılırlar.

Program Çıktıları

1Bilim felsefesi ışığında hemşirelik felsefesini yorumlar, tartışır.
2Bilimsel araştırma planlar, yöntem geliştirir, veriler ışığında önerilerde bulunur.
3Sağlıkla ilgili ulusal/uluslar arası proje geliştirir, yürütür ve danışmanlık yapar.
4Üst düzey yönetim ve organizasyon faaliyetlerine önderlik eder.
5Eğitim programlarının planlanması ve uygulanmasına rehberlik eder.
6Mesleğini ulusal/uluslar arası temsil edebilme becerisi ve yabancı dil düzeyine sahiptir.
7Hemşirelik kavram ve kuramlarını tartışır, bakımla ilişkilendirilir.
8Bilimsel makalelerin kanıtlara uygunluğunu yorumlar ve paylaşır.
9Sağlık kurumları ve hemşirelikte, toplam kalite yönetimi faaliyetlerinde liderlik yapar.
10Özelleşmiş hemşirelik dallarına özgü konularda derinlemesine bilgi ve beceri kazanır.


Program Çıktıları - Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi İlişkilendirme
TYYÇ AÇIKLAMA
BİLGİ
BECERİ
YETKİNLİKLER (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (Öğrenme Yetkinliği )
YETKİNLİKLER (İletişim ve Sosyal Yetkinlik )
YETKİNLİKLER (Alana Özgü Yetkinlik)
 
1
2
1
2
3
4
1
2
3
1
1
2
3
1
2
3
12345678910
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          

Müfredat

1.YIL

Ders AdıAKTS
1015007052015Araştırma Yöntemleri0.00
1015007032015Hemşirelik Felsefesi6.00
1015007012015Sağlık Bilimlerinde Kuram ve Modeller6.00
1015007512015Seçmeli-I.Grup0.00
1015007072016Kanıta Dayalı Uygulamalar6.00
1015007112016Sağlık Bilimlerinde Eğitim6.00
1015007092016Sağlık Bilişimi0.00
1015007502017Seçmeli II.Grup0.00

2.YIL

Ders AdıAKTS
1015007252011Araştırma Etiği6.00
1015007512015Seçmeli-I.Grup0.00
1015007002016Seçmeli-II0.00
1015007502017Seçmeli II.Grup0.00
1015007512015Seçmeli-I.Grup0.00
1015007402017Seminer0.00

3.YIL

Ders AdıAKTS
1015007632013Doktora Tez Çalışması-I25.00
1015007612013Uzmanlık Alan Dersi-I5.00
1015007642013Doktora Tez Çalışması-II25.00
1015007622013Uzmanlık Alan Dersi-II5.00

4.YIL

Ders AdıAKTS
1015007672013Doktora Tez Çalışması-III25.00
1015007652013Uzmanlık Alan Dersi-III5.00
1015007682013Doktora Tez Çalışması-IV25.00
1015007662013Uzmanlık Alan Dersi-IV5.00

1.YIL

Ders AdıAKTS

1.YIL

Ders AdıAKTS